Hướng dẫn làm cổng cưới Miền Tây bằng lá dừa tại Đồng Tháp – Làm hoa hồng lớn

 

 

https://facebook.com/www.memories.vn
Video đã đăng ký bản quyền của Memories of Time

Cổng cưới lá dừa Bến Tre, Cổng cưới Miền Tây, Cổng cưới Rồng Phụng (Long Phụng), Sản phẩm từ dừa, Trang trí tiệc cưới, Rồng Phụng gia tiên.

Trang trí tiệc cưới, ngõ vào, cổng đám cưới, cách trang trí bàn thờ ngày cưới, cổng đám cưới bằng lá dừa, long phụng ngày cưới, bàn thờ gia tiên, mâm quả ngày cưới, cấm hoa, rồng phụng bằng trái cây, rồng phụng gia tiên, đám cưới, thành hôn, dịch vụ cưới hỏi, ngày vui, lấy chồng, lấy vợ, kết hôn, lập gia đình, tân hôn, vu quy.
How to make coconut leaf gate
Wedding

How to make a coconut leaf hat is in two parts and will teach you all you will ever need to know to make these highly functional and great looking hats. You could probably adapt the weave a little to make them from willow if you got inventive and did not have palms in your area. Also if you are interested you can take a look at he links below.
coconut leaves, dragon gate, fruit, wedding, get marriage,
fantastic, wonderful, unbelievable, inconceivable, abnormal, miraculous, exceptional, incredible, beautiful, amazing, magic

Xem thêm:

Facebook: Sản Phẩm Từ Dừa Bến Tre – Cổng Cưới Miền Tây

 

 

 

 

4 comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *