Điều gì là mục đích để bạn phấn đấu?

Có lúc nào bạn tự hỏi rằng mình sinh ra trên cõi đời này để làm gì chưa? Điều gì là mục đích để mình phấn đấu? Chắc là cũng đôi lúc, nhưng bạn có thật sự coi trọng câu trả lời không, hay là chỉ nghĩ thoáng qua rồi bỏ nó qua một bên để lo cơm áo gạo tiền

Xem thêm >>